Återupprättandet och Garanterandet av

RELIGIONSFRIHETEN

en guide för bevarandet av dina mänskliga rättigheter i Europa.

Presenterat av:

Scientologikyrkan Europakontoret för mänskliga rättigheter och information

I samarbete med:

Ad Hoc-kommittén för undersökningar om diskriminering av religiösa och etniska minoriteter i Tyskland

Rådet för mänskliga rättigheter och religiös frihet

Greek Helsinki Monitor

Internationella institutet för social, kulturell och religiös förståelse

Statskyrkornas internationella råd (byrån för mänskliga rättigheter)

Lift Every Voice, Inc.

The Tolerance Foundation

Unity-and-Diversity World Council

Denna publikation har tillkommit genom bidrag från International Association of Scientologists.
| Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |

Supported Sites
Scientology Groups · Reviews for “The Church of Scientology” · Scientology: The Doctrine of Clarity · Allexperts Scientology Q&A · Religious Tolerance: Scientology · Description of the Scientology Religion · Scientology (CESNUR) · Scientology · Scientology Handbook · Scientology Religion · What is Scientology?

humanrightsofficer@scientology.org

© 1999-2004 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna.

För varumärkesinformation