Återupprättandet och Garanterandet av Religions-Friheten

Återupprättandet och Garanterandet av

RELIGIONS-
FRIHETEN

en guide för bevarandet av dina mänskliga rättigheter i Europa.“De mänskliga rättigheterna måste förverkligas,
inte bara vara en idealistisk dröm.”

L. Ron Hubbard

“Mänskliga rättigheter: Känn till dem, kräv dem, försvara dem.”
Slogan vid FN:s världskonferens
för mänskliga
rättigheter, Wien, 1993

 

 


Tillgänglig i Portable Document Format (PDF)

Religious Freedom Home Page


Supported Sites
Scientology Groups · Reviews for “The Church of Scientology” · Scientology: The Doctrine of Clarity · Allexperts Scientology Q&A · Religious Tolerance: Scientology · Description of the Scientology Religion · Scientology (CESNUR) · Scientology · Scientology Handbook · Scientology Religion · What is Scientology?

humanrightsofficer@scientology.org

© 1999-2004 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna.

För varumärkesinformation