INNEHÅLL


FÖRORD:
Professor Urbano Alonso Galán
 
RELIGIONSFRIHET: EN GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIG RÄTTIGHET
Professor Francis Dessart
 
INLEDNING:
Varför du måste känna till dina rättigheter
 
KAPITEL 1
Hur fördragen om mänskliga rättigheter berör dig
 
KAPITEL II
Religionsfriheten i olika länder
Belgien
Danmark
Frankrike
Grekland
Italien
Nederländerna
Österrike
Ryska Federationen
Schweiz
Spanien
Storbritannien (inklusive Nordirland)
Sverige
Tyskland
 
KAPITEL III
Vad du kan göra om dina religiösa rättigheter kränks
 
KAPITEL IV
Rekommendationer inför framtiden
 
VEM DU KAN KONTAKTA
Människorättsorganisationer att kontakta
 
BILAGA
Lagar om mänskliga rättigheter
Allmänna Förklaringar om de Mänskliga Rättigheterna
(i utdrag)
Internationella Konventionen om Ekonomiska, Sociala och Kulturella Rättigheter
     (i utdrag)
Internationell Konvention om Medborgerliga och Politiska Rättigheter
     (i utdrag)
Fakultativt Protokoll till Internationella
Konventionen om Medborgerliga och Politiska Rättigheter
     (i utdrag)
Europeiska Konventionen Angående Skydd för de Mänskliga Rättigheterna och de Grundläggande Friheterna
     (i utdrag)
Avslutande Dokument från Wien-Mötet för de i
     Konferensen om Säkerhet och Samarbete i Europa
     Deltagande Staterna 1986-1989
     (i utdrag)
 
| Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |

Supported Sites
Scientology Groups · Reviews for “The Church of Scientology” · Scientology: The Doctrine of Clarity · Allexperts Scientology Q&A · Religious Tolerance: Scientology · Description of the Scientology Religion · Scientology (CESNUR) · Scientology · Scientology Handbook · Scientology Religion · What is Scientology?

humanrightsofficer@scientology.org

© 1999-2004 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna.

För varumärkesinformation